Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Voor dit doel wordt ook onze school door de inspectie bezocht.

In mei 2019 heeft de inspectie de kwaliteit van het hele onderwijs op het VSO in kaart gebracht en is de kwaliteit overall als onvoldoende bestempeld. Het lesgeven en het leerstofaanbod sprongen er in negatieve zin uit. Ook was de inspectie kritisch over de manier waarop de kwaliteitszorg wordt uitgevoerd en hoe de ontwikkeling van leerlingen op het terrein van de sociaal-maatschappelijke competenties wordt gevolgd.

De school heeft sindsdien hard gewerkt aan verbetering van haar kwaliteit onder begeleiding van externe deskundigen. In november 2020 oordeelde een onafhankelijke auditor dat de school op alle onderdelen weer ‘basiskwaliteit’ biedt. In het voorjaar van 2021 staat het eindonderzoek van de inspectie naar de kwaliteit van het onderwijs op het VSO gepland. Het inspectierapport kunt u vinden op inspectierapport. Het auditrapport van het VSO: Auditrapport