De medewerkers van de school zijn zeer beperkt bevoegd tot het toedienen van medicijnen of het plegen van eenvoudige medische handelingen. Dit is vastgelegd in het protocol medisch handelen.