Voortgezet Speciaal Onderwijs

De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is er voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. De verschillen tussen de leerlingen en daarmee hun mogelijkheden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt zijn groot. Daarom bieden we onderwijs op maat.

Uitstroombestemmingen

In het nieuwe doelgroepenmodel van LECSO worden er 7 uitstroombestemmingen beschreven, waarvan er 5 van toepassing zijn op VSO De Zonnehoek:

  • belevingsgerichte dagbesteding

  • taakgerichte en activerende dagbesteding

  • arbeidsmatige dagbesteding en beschutte arbeid

  • (beschutte) arbeid

  • arbeid met certificaten en MBO

Wij hebben deze uitstroombestemmingen onderverdeeld in 3 stromen om zo komen tot een beredeneerd aanbod

Reguliere stroom

De leerlingen in de reguliere stroom van VSO De Zonnehoek zitten merendeels in de uitstroombestemming 3 en 4 en zullen in de Bavo klassen worden ingedeeld. Binnen deze stroom is er een doorgaande lijn van het So naar Bavo (Basisvorming) 1,2,3 en uiteindelijk de sectorklassen. In de eerste jaren ligt binnen de reguliere stroom de focus vooral op de cognitieve vakken (zoals taal en rekenen), de focus zal in de loop van de jaren steeds meer gaan liggen op praktische –en werknemersvaardigheden (praktijkvakken, competentiegericht werken binnen het PA-programma en stage).

De sectorklassen:

  • Groen
  • Techniek
  • Horeca en Dienstverlening
  • Kunst en Cultuur

Bevo

Naast de reguliere stroom is er binnen het VSO een Bevo stroom. In de Bevo klassen zitten vooral leerlingen uit de uitstroombestemming 1 en 2. Deze leerlingen hebben baat bij een gestructureerde en beschermde omgeving en vragen meer begeleiding van het personeel. Daarom zijn deze klassen een stuk kleiner van omvang en wordt er naast de cognitieve ontwikkeling ook veel aandacht besteed aan de sociale en praktische vaardigheden. De stages van deze leerlingen zullen afgestemd worden op de behoefte en de mogelijkheden van de leerlingen.

Kompass

In deze groepen zitten voornamelijk leerlingen met autisme. Deze leerlingen functioneren over het algemeen op VO-niveau en willen graag uitgedaagd worden op cognitief gebied. Vanwege autisme is er snel sprake van overprikkeling en vastlopen in sociale interacties, waardoor leerlingen bijvoorbeeld op het reguliere VO het niet redden.

In de Kompassklas wordt een specifieke aanpak geboden op het gebied van prikkelverwerking, de sociale- en emotionele ontwikkeling, taakgerichtheid en samenwerken, in een veilige en beschermde setting. De leerlingen volgen (deels) een individueel programma, waarbij zij op hun eigen niveau kunnen werken aan vakken als rekenen/wiskunde, Nederlands, Engels, burgerschap, sociale vaardigheden en diverse zaakvakken. We kijken samen met de leerling of vervolgonderwijs en/of uitstroom in (beschutte) arbeid haalbaar is, of dat de veilige setting van dagbesteding nodig is en blijft. De afgelopen jaren hebben meerdere leerlingen met succes een Entreeopleiding afgerond, of een IVIO-diploma behaald. Ook bestaat de mogelijkheid tot het volgen van branchegerichte cursussen, bijvoorbeeld KPC koken, het bedienen van een bosmaaier of het rijden op een heftruck.

Stages zullen afgestemd worden op de behoefte en de mogelijkheden van de leerlingen. Het onderwijstraject in de Kompassklas is altijd maatwerk, waarbij wij nauw samenwerken met het Autisme Steunpunt.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 534 2525. We staan u graag te woord.