Stimulerend aanbod

Sinds 2017 zijn wij als eerst PO school in Nederland Cultuurprofielschool. Cultuureducatie speelt een belangrijke rol in de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling.

Al jaren werken we samen met het fotografencollectief Apeldoorn en Gigant. Veel aandacht is er voor het muziekonderwijs, muziek is een middel om het contact te bevorderen en plezier te beleven. In samenwerking met de andere scholen in het Kristal is er een leerorkest. We bezoeken ook cultuur-educatieve voorstellingen of nodigen groepen uit op school. Onze combinatiefunctionaris stimuleert leerlingen van De Zonnehoek om mee te doen met culturele- en sportactiviteiten. Daarnaast organiseren we excursies, schoolkampen en schoolreizen, schoolsportactiviteiten en een gevarieerd buitenschools aanbod.

Schoolkamp en schoolreizen

We organiseren schoolkampen en schoolreizen. Natuurlijk omdat het leuk en gezellig is, maar vooral omdat het helpt om onze onderwijsdoelen te bereiken. Een andere omgeving en andere dagindeling vragen aanpassing van de leerlingen. Ze leren grenzen te herkennen en te verleggen. Kampen en dagjes uit leiden tot nieuwe inzichten in de (on)mogelijkheden van de leerling en zijn een onderdeel van het lesprogramma. Het zijn verplichte schooldagen en we gaan ervan uit dat alle leerlingen hier zoveel mogelijk aan deelnemen.

Schoolsportactiviteiten

De Zonnehoek is een sportactieve school. In het reguliere schoolprogramma is ruimte voor zwemmen en gymnastiek. Onze leerlingen nemen regelmatig deel aan sportactiviteiten buiten de school. Denk hierbij aan een voetbaltoernooi, korfbaltoernooi of sportdag. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met verschillende sporten. De combinatiefunctionaris vrije tijd helpt u om samen een geschikte sportactiviteit voor uw kind te vinden. Er zijn binnen de school mogelijkheden voor het behalen van een certificaat tot sport assistent. Leerlingen volgen hiervoor lessen en doen praktijkervaring op in het begeleiden van sportactiviteiten.

Buitenschools aanbod

Op De Zonnehoek bieden we een vrijetijdsprogramma aan. We denken dat er voor de leerlingen mooie activiteiten zijn waar ze hun talenten kunnen ontplooien en plezier aan kunnen beleven. We hebben in het schooljaar 2020/2021 het volgend aanbod :

Artmix: Dinsdag 14:15 tot 15:15 uur
Sportmix: Vrijdag 14:15 tot 15:30 uur

Hier zijn kosten aan verbonden. Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Truus Hermkens: t.hermkens@cso-dezonnehoek.nl. Het vervoer na afloop van de activiteit is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 534 2525. We staan u graag te woord.