Samen waar het kan,
apart waar nodig

Wie zijn wij?

Onze school is een plek waar iedereen zichzelf mag zijn.

De Zonnehoek is een onderwijs en kenniscentrum voor leerlingen met een verstandeijke beperking en/of ASS problematiek. We staan regionaal en landelijk bekend om onze deskundigheid op het gebied van autismespectrumstoornissen (ASS).

Bekijk onze video’s

Onze leerlingen

Iedere leerling is uniek. We stimuleren de ontwikkeling van onze leerlingen met uitdagende en zinvolle opdrachten die aansluiten bij hun mogelijkheden en beperkingen. We dagen ze uit om taakgericht te werken. We vinden het belangrijk dat de leerling met plezier naar school gaat. [lees meer …]

Ons onderwijs

VSO De Zonnehoek is een onderwijs- en expertisecentrum voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Net als in het regulier onderwijs bereiden wij de leerlingen voor op vervolgonderwijs, meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid. Op onze school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bieden wij leerlingen extra ondersteuning om deze doelen te bereiken. [lees meer …]

Samenwerking met ouders / verzorgers

Om onze leerlingen optimaal tot hun recht te laten komen is goed contact met ouders of verzorgers van wezenlijk belang. We wisselen voortdurend informatie uit over de gang van zaken thuis en op school. [lees meer …] 

Hier zit VSO de Zonnehoek

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 534 2525. We staan u graag te woord.