Onze leerlingen

Onze school is een plek waar elke leerling zichzelf mag zijn. We zijn een christelijke school en dat heeft invloed op onze werkwijze. We streven ernaar om onze leerlingen een brede ontwikkeling te bieden. We geloven in de mogelijkheden van elke leerling en begeleiden hen naar een passende plek in de maatschappij. Ons onderwijs is daarop gericht.

Als je op onze school zit dan beloven wij jou:

  • een plek waar we je helpen en uitdagen te leren, binnen en buiten de school.

  • een plek waar je leert hoe je zo zelfstandig mogelijk kunt leven (wonen, werken en vrije tijd)

  • een brede ontwikkeling op verschillende gebieden, theorie, praktijk, cultuur en stage.

  • een veilige, gestructureerde leeromgeving als basis

  • een plek waar je mag zijn wie je bent

Wat maakt dat we deze belofte kunnen doen?

Wij bieden maatwerk en durven buiten bestaande kaders te zoeken naar passend onderwijs voor iedere leerling. Hierbij denken wij in mogelijkheden en gaan uitdagingen aan. Wij werken met een bevlogen team met veel expertise. Wij bieden een uitdagend onderwijsaanbod zoals bijvoorbeeld het lesaanbod fotografie, de mogelijkheid tot het behalen van certificaten en/of een combinatie van zorg en onderwijs. Wij werken met verschillende samenwerkingspartners om ons aanbod en onze expertise te vergroten. De Zonnehoek heeft veel kennis (te delen) op het gebied van Autisme Spectrum Stoornissen.

Wanneer hebben wij onze belofte ingelost?

  • leerlingen hebben een passende vervolgplek gevonden

  • leerlingen hebben inzicht gekregen in hun (on)mogelijkheden

  • ouders en leerlingen zijn trots op wat er bereikt is

VSO Leerlingpanel

Wij willen de betrokkenheid en inspraak van de leerlingen bij onze school vergroten, dit doen we via het leerlingpanel. Het leerlingenpanel is een vertegenwoordiging van twee leerlingen uit iedere klas en heeft als doel een brugfunctie te vormen tussen de leerlingen en de schoolleiding. Door deze functie willen wij de betrokkenheid van de leerlingen bij onze school vergroten. Ongeveer zes keer in het schooljaar komt het leerlingenpanel bijeen met de directie. Vooraf is in de klassen geïnventariseerd welke bespreekpunten er zijn. Zo krijgt iedere leerling die in staat is mee te denken de gelegenheid om dit te doen. De stem van de leerling telt mee bij ons op school!

Perspectief op ontwikkeling

Voor iedere leerling maken we een ontwikkelperspectief, dit is een officieel document dat we gebruiken om de leerling gedurende zijn of haar schoolcarrière te volgen. Het onwikkelingsprofiel bestaat uit drie delen:

1.

In het instroomprofiel brengen we de dimensies van het functioneren van de leerling in kaart (werkhouding en taakgerichtheid, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid) en we schetsen een geïntegreerd beeld van de leerling.

2.

Daarna stellen we een uitstroombestemming op over de belangrijkste ontwikkelgebieden: taal, communicatie en rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, praktische redzaamheid, leren leren, zintuiglijke en motorische ontwikkeling.

3.

Op basis van het instroomprofiel en de uitstroombestemming stellen we per ontwikkelingsgebied een leerroute vast die aansluit bij de ontwikkelingslijn van de leerlingen. De leerroute is gekoppeld aan de doelen uit de Centrum voor Educatieve Diensten (CED-)leerlijnen.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 534 2525. We staan u graag te woord.