VSO de Zonnehoek in het kort

De Zonnehoek is een onderwijs- en kenniscentrum voor leerlingen met een verstandelijke beperking en of ASS problematiek. We staan regionaal bekend om onze deskundigheid op het gebied van autismespectrumstoornissen (ASS).

Identiteit

Vanuit onze christelijke identiteit werken we aan een brede ontwikkeling van elke leerling. We geloven in de mogelijkheden van ieder kind en willen hen begeleiden naar een passende plek in de maatschappij. Ons onderwijs bereidt hen daarop voor in een uitdagende en veilige omgeving, waarin ze zich gezien en gedragen voelen. Dit willen we uitstralen in de wijze waarop we met elkaar omgaan; een open houding en met respect voor ieders mening. [Lees meer…]

Beleid

De VSO afdeling van De Zonnehoek heeft 133 leerlingen. We streven ernaar dat in de groepen gewerkt wordt met een leerkracht en een onderwijsassistent. De Zonnehoek is een professionele omgeving voor onze leerlingen. Samen maken we beleid en zijn we verantwoordelijk voor de uitstraling van de school. [Lees meer…]

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, deze visie heeft geleid tot de Wet Passend Onderwijs. Wij heten u van harte welkom om, geheel vrijblijvend, eens te komen kijken op onze school. Wellicht komt u tot de conclusie dat u uw kind wilt aanmelden. [Lees meer…]

Subsidie Europees Sociaal Fonds

VSO de Zonnehoek maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027) in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie hebben we aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze extra gelden gebruiken we om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding konden uitbreiden, we nu meerdere branchegerichte cursussen kunnen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen blijven professionaliseren.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 534 2525. We staan u graag te woord.