Schooltijden, vakantie en vrije dagen 2020/2021

De schooltijden zijn van Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.15 uur. Voor de schoolvakanties is De Zonnehoek ingedeeld in de regio Midden Nederland en houden we ons aan de richtlijnen van de gemeente Apeldoorn. Onze leerlingen hebben zes weken zomervakantie.

Vakanties & Feestdagen:

Herfstvakantie 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Pasen 2 t/m 5 april 2021
Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Pinksteren 22 mei t/m 25 mei 2021
Zomervakantie 16 juli t/m 29 augustus 2021

Studiedagen VSO:

26 oktober, 9 december, 29 januari, 16 maart,

21 mei vanaf 12:00 uur, 21 juni vanaf 12:00 uur

Teamdag VSO: 2 juli