Schooltijden, vakantie en vrije dagen 2019/2020

De schooltijden zijn van Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.15 uur. Voor de schoolvakanties is De Zonnehoek ingedeeld in de regio Midden Nederland en houden we ons aan de richtlijnen van de gemeente Apeldoorn. Onze leerlingen hebben zes weken zomervakantie.

Vakanties & Feestdagen:

Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Pasen 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart 22 en 23 mei 2020
Pinksteren 31 mei t/m 2 juni 2020
Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020

Studiedagen VSO:

2 september, 4 oktober, 6 november, 23 januari, 14 april en 26 juni.

Teamdag VSO: 2 juni