Samenwerking met ouders/verzorgers

Om onze leerlingen optimaal tot hun recht te laten komen is goed contact met ouders of verzorgers van wezenlijk belang. We wisselen voortdurend informatie uit over de gang van zaken thuis en op school. Dit blijkt ook wel uit het laatste oudertevredenheidsonderzoek. Binnen onze Ouderraad en Medezeggenschapsraad spelen onze ouders een belangrijke rol.

Contactmomenten

Voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers is er een oriëntatie- en/of kennismakingsgesprek. De groepsleerkracht komt thuis op bezoek. Op school bespreken we het ontwikkelingsperspectief en het leerlingplan met de ouders en leerling (driemaal per jaar). Uiteraard is er ook ruimte voor een persoonlijk gesprek met de directie, zorgcoördinator, leerkracht of begeleider. Daarvoor kunt u telefonisch een afspraak maken. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar maken ouders/ verzorgers en het klassenteam kennis met elkaar. We nodigen de ouders/ verzorgers uit voor vieringen, zoals Kerst en/of Pasen. Ook ontmoeten we elkaar op andere momenten zoals sportdagen, de Certificaatuitreiking en de jaarlijkse opening van de Fototentoonstelling. De nieuwsbrief verschijnt elke drie weken. Via de schoolapp houden we u regelmatig op de hoogte van wat er in de klas wordt gedaan.

Portfolio

Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen een portfolio met daarin de activiteiten, stageverslagen en behaalde certificaten van het afgelopen schooljaar.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens in of bel ons direct op (055) 534 2525. We staan u graag te woord.