Organisatie, groepsindeling en personeel

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van de school is Stichting Christelijk Speciaal onderwijs Apeldoorn (CSO).

Tot deze stichting behoren ook:

De Boog (praktijkschool)
Buizerdweg 17, 7331 JD Apeldoorn
(055) 542 31 93
Directeur: mw. P. Lambooy

De Prinsenhof (sbo)
Mr. V. Hasseltlaan 57, 7316 DK Apeldoorn
(0055) 588 98 89
Directeur: mw. A. Beltman

Raad van bestuur/Raad van toezicht:

De raad van bestuur: Erik Wijtsma.

De raad van toezicht:

Liesbeth Vos (voorzitter)

Wim Peter Boomgaard (lid)

Jan van Casteren (lid)

Bert Rödel (lid)

Correspondentieadres:
Mr. Van Hasseltlaan 57, 7316 DK Apeldoorn.

Directie:

Directeur VSO:
Karin Hol-Kruimink
tel: (055) 534 25 25

IB:

Pieter Jan Hiemstra

Gymnastiek:

Thijs Everaars
Peter Tuinstra

Anti-pestcoördinator:

Daan van Es

Onderwijsondersteunend personeel:

Logopedisten:
Madeleine Alferink

(GZ-)psycholoog:
Julia van Miltenburg

Conciërge:
Berry Dekker

Adm. medewerker:
Anita Grefhorst
Joke Schut

 

Combinatiefunct.:
Truus Hermkens

ICT Coördinator:
Heidie Jansen