Bij de gemeente waar de leerling woonachtig is, moet een vervoersaanvraag worden ingediend voor het vervoer van de leerling van en naar school. De Commissie voor de Begeleiding adviseert de gemeente of een leerling is aangewezen op aangepast vervoer en kan zo nodig helpen bij het invullen van de vervoersaanvraag. Als een leerling niet zelfstandig naar school kan komen, is vervoer met taxi’s mogelijk. Om de zelfredzaamheid van de leerlingen te vergroten streven wij er wel naar dat leerlingen als het kan zelfstandig naar school komen met de fiets, bromfiets of openbaar vervoer. Als we vinden dat aangepast vervoer niet meer nodig is, dan bespreken we dat met de ouders of verzorgers.