Al onze leerlingen zijn leerplichtig. Bij gewichtige omstandigheden kunt u een dag vrij vragen voor uw kind. Op onze website en de schoolapp vindt u een formulier om dat te doen. Kunt u door uw beroep niet met uw gezin op vakantie tijdens de gewone schoolvakanties? Dan kunt u uw kind een keer per jaar maximaal tien schooldagen meenemen op vakantie buiten de gewone schoolvakanties. U moet daarvoor ten minste twee maanden van tevoren een verlofaanvraag indienen bij de directie.