Is er sprake van een vervelende situatie of heeft u een probleem op school? Dan stellen wij het zeer op prijs als u direct contact met ons opneemt. U kunt daarvoor – afhankelijk van de situatie – terecht bij de leerkracht, of de (adjunct-) directeur. Ook kunt u terecht bij onze contactpersonen: Irma Koch, Joan Bastiaan, Marieke Boesveld en Everdien de Bruin. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing en proberen eventueel gemaakte fouten te herstellen. Mocht u er op deze manier niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Het bestuur heeft hiervoor een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Dat is mevrouw Y. Kamsma; zij is werkzaam bij de IJsselgroep te Apeldoorn. U kunt haar daar bereiken via telefoonnummer (088) 0931888 of via haar postadres: mevrouw Kamsma, IJsselgroep, Postbus 10257, 7301 GG Apeldoorn.